Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

grnet logoΕθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας

digigov logo

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΑΠΟΣΠΑΣΗ
υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση