Το Δημόσιο Αλλάζει.
Συν-διαμορφώστε το!

Εκδηλώσεις

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας που αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος.

Tο GRNET, ο εθνικός πάροχος ηλεκτρονικών υποδομών & υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους & ψηφιακών υπηρεσιών για την Ακαδημαϊκή, Ερευνητική κοινότητα, τους τομείς της Υγείας και του Πολιτισμού στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του νέου ρόλου του στο σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και οργανώνει, στο παραπάνω πλαίσιο, έναν κύκλο από Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Service Design – DigiGov Sessions).

Σειρά Εργαστηρίων - DigiGov Sessions

Σκοπός του κύκλου Εργαστηρίων Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Service Design) Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα (DigiGov Sessions), είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση ατόμων, επικοινωνιών, υλικών και ψηφιακών υποδομών δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά τους, βελτιώνοντας ουσιαστικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του κράτους – πολίτη.

Σε ποιον απευθύνονται

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, επαγγελματίες του Design και της πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες.

Σας προσκαλούμε να συνδιαμορφώσουμε τις νέες, αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, σε μια σειρά ομιλιών και εργαστηρίων με σκοπό την καταγραφή των προκλήσεων και τη συμμετοχική αναζήτηση και δημιουργία ιδεών, καθώς και τη σύνθεση /παραγωγή πρωτότυπων λύσεων, βελτιώνοντας τη διάδραση πολίτη -κράτους.

Επικοινωνία

digigovsessions@grnet.gr