Το Δημόσιο Αλλάζει.
Συν-διαμορφώστε το!

Προσκλήσεις

Με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και της βέλτιστης αξιοποίησης τους από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET σχεδιάζει τη δημιουργία ισχυρών επιστημονικών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας και απευθύνει πρόσκληση για συνεργασία σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα.

Αντικείμενο εργασίας των ομάδων είναι μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η παροχή πρότυπων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η δράση αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με το GRNET σε θέση συμβούλου.

Επιλέξτε την πρόσκληση που σας αφορά και συμπληρώστε τη φόρμα: